Pestanyes

miércoles, 6 de junio de 2012

MANIFEST DEL CONSELL DE DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DAVANT LA SITUACIÓ GENERAL UNIVERSITÀRIA I LA VAGA INDEFINIDA DELS ESTUDIANTS


Els professors, el personal d’administració i els estudiants d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, reunits en Consell de Departament,
conscients de la importància de la Universitat per a crear una societat més justa i una ciutadania més lliure,
davant l’evidència que tant el Gobierno de España ―mitjançant el decret 14/2012― com el Govern de Catalunya ―mitjançant els pressupostos― estan atacant aquesta institució amb el pretext de l’eficiència,
conscients que la resposta del nostre rector ha estat, fins ara, complaent amb aquests intents de capgirar la funció de la Universitat com a creadora del saber,
davant l’evidència que l’estratègia dels legisladors passa per exigir i prometre qualitat sense proporcionar els recursos que la permetin


Hem decidit

Rebutjar el Real Decreto-ley 14/2012 i l’aplicació que la Generalitat de Catalunya en fa a la Llei de Pressupostos, i mobilitzar-nos per aconseguir una reducció de les taxes universitàries a un preu que sigui assequible per a tot l’alumnat.


A més, exigim
  1. Que s’implanti d’una vegada per totes un sistema de beques real finançat pels pressupostos públics, sense que això serveixi per encobrir l’increment desmesurat de les taxes.
  2. Que es compleixin les proporcions professor-alumne previstes per al nou títol de Grau de manera que es pugui impartir una docència de qualitat.
  3. Que la universitat es governi per òrgans formats per estudiants, personal d’administració i professors, en adequades condicions d’autonomia.
  4. Que s’aturi la tendència a una burocratització de la universitat que la fa més ineficaç en les tasques que li són pròpies.
  5. Que el professorat en situació laboral precària pugui assolir una estabilitat professional justa. No és acceptable que personal d’altíssima formació estigui cobrant sous de 400€ per a una feina equiparable a la dels col·lectius de professorat estable.
  6. Que els estudis universitaris no siguin mesurats únicament seguint criteris de rendibilitat econòmica. La riquesa de la nostra societat no es desenvoluparà plenament si es releguen estudis com els d’Història de l’Art. Escanyar aquest àmbit de coneixement és limitar el futur de la nostra societat també des d’un punt de vista econòmic.


Els estudiants, els professors i el personal d’administració del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de BarcelonaBarcelona, 5 de juny de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario