Pestanyes

martes, 5 de junio de 2012

Consell Extraordinari (05/VI/12)

Avui al matí els alumnes que formen part del Consell d'Estudis, triats per votació de l'alumnat de la carrera, ens hem reunit amb el professorat en una reunió del Consell de Departament Extraordinària. Ateses les circumstàncies, agraïm molt al cap de Deparament que inclogués la nostra participació en aquesta reunió.


Els punts claus sobre la reunió d'aquest matí han sigut:


1. El professorat no prendrà una decisió unànime al respecte del sistema d'avaluació, ja que el Consell de Departament no té competència per a poder arribar a un acord comú que vinculi a tot el professorat. Així doncs, cada professor/a podrà decidir sobre aquesta anòmala aplicació d'un mètode d'avaluació alternatiu al que teníem establert al començar el curs, tenint en compte que estem actualment en una situació anòmala (vaga indefinida activa). S'ha demanat, doncs, que el professorat sigui sensible a aquesta situació i que prengui mesures extraordinàries per aquesta situació extraordinària.


2. Es redactarà un manifest que expressarà la solidaritat dels professors/es cap a la vaga indefinida activa dels i les estudiants d'Història de l'art, així com el rebuig absolut cap al Decret 14/2012. En aquest manifest es contemplaran els cinc punts del 'Manifest de les estudiants d'Història de l'Art'. Aquest manifest realitzat pel professorat, s'enviarà al Deganat i al Rectorat, i posteriorment es farà extensible als mitjans de comunicació.


3. En un futur proper es contemplarà la possibilitat de dur a terme accions directes contra la política del Govern Central (Espanya) així com del Govern Autonòmic (Catalunya) per tal d'obrir la lluita o el diàleg per l'educació pública. Per dur a terme aquestes accions directes es demanarà i es buscarà la solidaritat de la Facultat, aconseguint d'aquesta manera un major grau d'efectivitat en les nostres protestes.


Valorem molt positivament les conclusions tretes d'aquesta reunió del Consell de Departament, ja que hem obert d'aquesta manera un diàleg (que per pena s'havia perdut) amb el professorat, diàleg que ens permetrà unir més forces per lluitar per allò que ambdós col·lectius volem recuperar: una universitat pública i de qualitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario