Pestanyes

jueves, 7 de junio de 2012

Assemblea 06/VI/2012


Ordre del dia
 1. Resum reunió departament
 2. Informe de Comissions
 3. Setembre
 4. Torn obert de paraules

 1. Resum reunió departament
 • S’ha informat que el dimarts els professors es van ajuntar en una reunió convocada per el cap de departament, Gaspar Coll, per parlar sobre la situació actual dels alumnes i de la universitat en general i com podrien fer front des de la seva posició. Els professors ens van convocar a les 9h del mati per a ser-hi presents. Van comentar el sistema d’avaluació i la lluita dels alumnes que estaven realitzant. El consell del departament no pot decidir res de manera unànime, perquè no es competència seva. A través de la reunió que s’ha fet, s’ha entès que s’han de realitzar mesures extraordinàries d’acord a la situació que hi ha actualment. S’ha decidit que cada professor ha d’acordar el seu sistema d’avaluació per cada classe, però s’ha explicat que els alumnes han de plantejar propostes i mesures als professors perquè vegin altres opcions que podrien ser mes afavoridores per els alumnes. Han decidit que donen suport a la vaga, encara que no s’adhereixen, i han creat un manifest juntament amb els dels alumnes. Hi ha punts del manifest que s’han trobat que estan en concordança amb els punts del manifest dels alumnes i ara que estan units s’enviarà conjuntament alumnes i professors al degà de la universitat.
 • S’ha exposat que hi va haver una reunió interassembleària, en que es va fer un recull de les propostes que portava cada assemblea. Hi ha moltes que són de molt interès ja que estan molt enfocades de cara al setembre. En van resultar dues propostes molt clares:
1. L'opció ja plantejada en aquesta facultat, i és la de demanar la Beca General del ministeri.
2. Fer un expedient judicial. Els diners es posarien en un dipòsit legal però no li arribarien a la universitat fins que no s’estudiés la denúncia interpel·lada a la universitat per frau. La universitat no rebrà els diners, i això dona un marge molt ampli de temps.

A l’assemblea es van arribar a certs punts que estan en conjunt amb les nostres queixes i propostes escrites al manifest. A partir de tot aquest moviment van sorgir 5 comissions per tractar tots els temes que integren els manifestos.
També es va proposar fer una escola d’estiu perquè no decaigui tot el moviment que s’ha creat i així anar perfilant tot el que ve de cara als setembre.
S’ha proposat fer un manifest conjunt entre totes les universitat.
S’ha proposat fer una vaga general entre tots.
S’ha exposat que es necessita gent per la comissió i s’ha dit que es col·locarà al blog perquè la gent ho pugi veure i es pugi adherir.

 • Una noia ha preguntat si s’ha parlat de que si es faria un manifest i enviar-lo al rector.
S’ha contestat que els estudiants d’història, han anat cada dia a entregar el manifest al rector, però sempre dona llargues. S’ha proposat que hi ha eleccions al rectorat al Setembre-Octubre. Degut a que les eleccions s’han avançar els estudiants d’Antropologia han proposat fer un escrit amb preguntes, on es plantejarà la seva acció dins la universitat i quin serà el seu plantejament directiu quan estiguin al servei d’aquesta, i s’enviarà a tots els participants que es presentin a les eleccions, i així mostrin el seu posicionament clar i contundent.

 • Han exposat que es necessita dins del grup d’estudiants que hi hagi un camí directe que es pugi comunicar amb el degà.
S’ha contestat que es fa mitjançant els professors que es posin d’acord i que demanin cita amb el degà i presentin els manifestos que han fet alumnes i professors. El manifest ve del departament d’història de l‘art i està recolzat per tots els professors, i quan es pugi arribarà al deganat, i a la televisió, premsa i gent reconeguda també.

 1. Informe de Comissions:
Comissió d’Accions i Activitats: s’ha fet un horari de tot el dia per poder estudiar tots junts les matèries, i han creat uns horaris per classes on s’ha enviat als professors per si ens podrien ajudar a preparar els exàmens degut al poc temps que tenim. Hi ha professors que ja han contestat que si que podran venir, però altres que no, de totes formes si hi anem tots ens podem ajudar entre tots. S’ha explicat que els alumnes de llicenciatura pugin demanar una aula per poder estudiar entre nosaltres també. S’ha d’arribar el comunicat a la resta de gent perquè hi vagi com més gent possible, i que tota la gent que està a la biblioteca que també hi vagi.
 • S’ha exposat que s’ha d’anar a parlar amb els professors perquè es vinculin i que vinguin a les classes, formar un horari, i que els professors que tenen les mateixes classes almenys que pugi venir un d’ells i que ens ajudin. En relació al qüestionari s’ha dit que és molt bona idea. S’ha exposat que ens em d’organitzar per fer primer els exàmens que tenim primer, i avançar durant la setmana les matèries conforme vagi passant els dies.
 • S’ha exposat que es fa selectivitat a aquesta facultat i que a partir de dimecres les aules estaran ocupades i que s’ha de tenir en compte alhora d’organitzar les aules, però s’ha dit que potser com a últim recurs es podria anar al porxo, al bar, etc.. encara que hauríem de tenir especial precaució per els problemes que podria causar als estudiants de Selectivitat, ja que la nostra reivindicació no afecti en els seus exàmens.
 • S’ha proposat que es decori la universitat de cara quan vinguin els alumnes de selectivitats, per informar com de és de precària es la situació universitària, i s’ha demanat l’ajut de la gent per fer-ho, fent que tothom porti de casa seva un full amb consignes.
 • En la qüestió de demanar les aules per demà s’ha explicat que la secretaria ho coordina, però aquesta funció s’ha traspassat a la cap d’estudis, Rosa Alcoy. La secretaria només ho reuneix tot, i la Rosa organitza les classes. Fins que no es miren tots els horaris no es pot confirmar res, és un procés molt lent, el que que ho hagi de decidir ella ho alenteix. Des de l’assemblea s’ha demanat que es miri amb més pressa aquests horaris.
 • S’ha exposat que aquests dos dies que tenim es realitzi la gent s’impliqui i vingui a les aules i així poder assegurar una continuïtat. Encara que sigui en taula rodona al vestíbul. 
 • S’ha exposat que demà hi ha portes obertes a l’ajuntament, i que és un bon dia per poder anar-hi, encara que ja se sap que es un mal dia, però que les accions més físiques cada cop són més, i per és bo fer-nos notar. Encara que s’ha tingut en compte que no hi ha temps i que amb els exàmens ja és prou complicat tot.
 • S’ha proposat que cada dimecres els estudiants d’història de l’art s’ajuntin amb els d’antropologia a veure el degà i fer més pressió. S’ha exposat que cada cop hi ha menys gent i fer tantes accions potser al final desgastaria encara més als alumnes. S’ha plantejat que seria millor preparar els exàmens ara, encara que sense deixar de banda tot això. S’ha fet una crida perquè cada cop a les assembles hi hagi més gent, ja que hi ha gent que acaba els exàmens molt abans que altres.
Comissió de Comunicació: Els de comunicació s’ha dit que tothom feia molt, però ningú feia res, ja que hi havia una espècie de confusió de rols. S’han organitzat cada funció a una persona en concret, i s’ha publicat al Facebook quin serà l’encarregat de cada rol, i així poder agilitzar la participació de cada persona.

Comissió de Contingut: S’esta fent conjuntament amb la comissió de comunicació el manifest. Una noia de la comissió ha exposat que es necessita persones influents per tal de que el llegeixin, amb la seva posterior firma i recolzament. Josep Lluis Falcó ha ensenyat el que ell va fer, on en un full va realitzar tot el manifest i al damunt amb una capçalera firmaven amb el seu DNI i nom. Hi havia un apartat per gent estudiantil, del carrer, amics.. i desprès un altre per gent reconeguda. Avui mateix es farà un pdf amb camps buits per enviar-ho avui mateix. S’ha demanat que si coneixem contactes que ho pugin firmar seria de molt bona ajuda.


 1. Setembre
  S’ha plantejat les possibles accions que hi podrien haver de cara al setembre, i ja que tenim el recolzament dels professors, és un punt clau on es pot atacar i actuar. Els professors també s’han mostrar bastant receptius per parlar amb ells per tal de poder plantejar el Setembre tots junts.
- S’ha exposat que ens em de reunir entre totes les universitats i així tenir més pes, ja que el moviment de la facultat no te tanta transcendència, seria bo que fos un moviment de comunitat o de país. S’ha contestat que s’està intentant posar en comú totes les comissions de totes les facultats i així avançar mes la feina.
- S’ha demanar que tota la informació que tinguin sobre aquest tema de propostes o de tema jurídic, es pugi estudiar tot el global del que s’està fent i que es vagi informant de tot, sobre tot de cara l’estiu quan s’acabin els exàmens. S’ha plantejat que a historia de l’art ha anat molt bé però per organitzar totes aquestes assembles caldria una infraestructura igual, i es cal més organització i investigació, així és més fàcil que la gent s’apunti.
- Una noia ha exposat que si s’ha parlat dels exàmens de setembre? Es proposa que la gent que tingui examen al setembre s’organitzi entre ells, però com que hi ha molta gent que no te exàmens de cara al setembre . S’ha declarat que als exàmens de setembre serà la mateixa lluita, però s’ha explicat que un professor et pot ajudar a preparar-te la matèria de cara al Juny, però una matèria que has suspès, es raonable que un professor no et doni la mateixa ajuda.
- S’ha exposat que és més fàcil tenir una assemblea a nivell de carrera i no d’universitat, i que d’aquí surtin representats que es posin en comú amb les altres i així agilitzar les coses. Es bàsica la funció dels representants.
- Una persona ha exposat que de cara als setembre, com que la gent no mira la informació que es penja a internet, s’ha exposat que per les parets es posi la direcció del Facebook i dels horaris, fer com una campanya de marketing, perquè quan vegi els papers penjats serà més contundent la informació que rebran. S’ha contestat que la Núria Peist ha dit que enviaria un mail als professors perquè col·loquin la web als mails que ells enviïn als alumnes. S’ha plantejat que lo de penjar els cartells perquè ho vegin els nous alumnes seria molt bo per informar als nou vinguts. S’ha plantejat que la gent que potser no hi tingui interès no ho mirarà, però que si no s’intenta no es podrà avançar.
- S’ha exposat que al Setembre s’ha de començar en vaga, però hi ha dues coses a tenir en compte: El tema de les matricules i com comencem el curs físicament. Ningú vol perdre classes però ara que els professors estan de la nostra banda, no s’ha de perdre aquesta col·laboració, i crear una universitat com nosaltres la volem.
- S’ha exposat que s’ha de tenir en compte que és difícil començar-la al Setembre, ja que la gent es pren la iniciativa com un allargament de les seves vacances, i seria bo crear classes alternatives, però no totalment perquè sinó la gent no vindrà.
- S’ha exposat que al Real Decreto en que els professors els hi apliquen el seu sistema de treball, l’han canviat per l’any que ve, però en una condicions bastant dolentes. Ells son docents i investigadors, si s’aplica aquest decret això es canvia, ja que la seva investigació es valorarà per trams i si no arriben a algun d’aquests trams, el seu càstigs seran més hores de docència, i la seva feina passarà a ser un càstig en comptes de ser una vocació. S’ha explicat que el tema del preu de la matrícula, el govern central dictamina la pujada de taxes i ell fa com una espècie de forquilla, on hi ha un màxim i mínim. El màxim és el 66% i mínim 33%. El govern central agafa aquesta forquilla i els hi diu a cada comunitat que triïn entre el màxim i mínim. Mas va decidir que aquí el més correcte seria aplicar el màxim sense contemplar amb les possibles i fatals conseqüències. Seria bo fer pressió a Mas i Mas-Colell, i que s’apliqui el mínim.
- S’han exposat que s’hauria de fer accions i que facin molt soroll mediàtic, però sense perjudicar al temari docent. El problema amb les classes alternatives és que la gent no vindrà, i s’han de fer accions més mediàtiques. S’ha contestat que el nom de vaga indefinida, s’ha col·locat perquè la gent necessita el temps per fer les accions però això no implica deixar de fer feina, seria més una mobilització.
- Un manifestant ha exposat que també s’haurien de plantejar els juliols a la UB, i fer escoles d’estiu, alternatiu a aquest moviment de la UB. Hi ha la comissió d’acció encarregada d’aixó, però no funciona si les assembles no s’envien propostes, així que si alguna persona té propostes que els faci arribar al mail de l’associació, ja que tenen contacte directe amb l’assemblea. S’ha exposat que es difícil enviar propostes, però s’està intentant solucionar.

4. Torn de paraula
- Una noia ha exposat que els de llicenciatura no tenen classe, però sense el suport l’associació en aquest aspecte no sap molt bé com actuar, i que anar personalment a parlar potser crearia confusió. S’ha contestat que a l’associació s’estudiarà el seu cas en particular, però que malgrat això els alumnes de llicenciatura també s’han de posar d’acord amb els professors perquè ells ja saben la situació que hi ha, i s’ha demanat que vagin personalment a parlar amb ell, abans que s’hagi consensuat entre tota la classe que l’integra. S’ha d’arribar al consens amb ells perquè al tenir llibertat de càtedra cada professor actuarà de maneres diferents i si es va a parlar amb ells també pot ajudar a sensibilitzar-los.
- S’ha exposat una proposta que ha arribat per mail a l’associació, i és la de realitzar un qüestionari de com portarien la seva assignatura, i que els professors el contestessin i el reenviessin als alumnes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario