Pestanyes

jueves, 14 de junio de 2012

Informació del deganat (Acte 21 de juny)

"ACTE D'INFORMACIÓ I DEBAT DE LES FACULTATS DE FILOSOFIA I DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA SOBRE ELS EFECTES DE L'INCREMENT DE LES TAXES, LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA I L'INCREMENT DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT

21 de juny a les 12 h. Aula Magna.

Benvolguts/des

Com sabeu, estem en un moment molt difícil per la Universitat, amb debats públics sobre el finançament universitari, amb un previsible fort
increment de les taxes i un increment de la dedicació del professorat.

S'estan portant a terme una sèrie de mesures que ens afecten i qüestionen el nostre model universitari.

Per aquest motiu, creiem necessari informar-vos d'aquestes qüestions i debatre-ho entre tots en un acte que pretén a més marcar un posicionament de les nostres facultats sobre aquestes qüestions.

Us convidem a una reunió informativa organitzada conjuntament per les Facultats de Geografia i Història i Filosofia per tractar del tema de la repercussió de les taxes universitàries i les retallades pressupostàries a la universitat, el proper dia 21 de juny a les 12 h. a l'Aula Magna.

L'acte, presidit pels dos degans de les dues facultats, serà moderat per l'Andreu Mayayo (professor d'Història Contemporània i Vice-degà) i
comptarà amb la presència de Joan Botella (professor de ciència política de la UAB i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia), un dels autors de l'informe "Quant paga l’estudiant? Preus i taxes de la matrícula a Catalunya, a Espanya i al món", elaborat per l’Observatori del Sistema Universitari. Aquest informe compara les taxes dels diferents països i alerta sobre els efectes negatius d'un increment
excessiu. Trobareu més informació sobre l'informe

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/06/020.html.

Creiem que l'acte és important en el moment en que s'està a punt de decidir per part del Ministeri i la Generalitat les taxes per al proper curs i també s'està discutint el nou règim de dedicació del professorat.

L'acte és obert a tot l'alumnat, professorat i PAS. Donada la importància del tema, ens agradaria poder comptar amb la màxima assistència possible per mostrar clarament la posició conjunta de tots els membres de la Facultat en defensa del nostre model universitari i de rebuig d'aquestes mesures.

Us informem també que, prèviament a la celebració de l'acte, es celebrarà una Junta extraordinària de la Facultat de Geografia i Història extraordinària per emetre un posicionament de la Facultat sobre el tema.

Us hi esperem!

Norbert Bilbeny. Degà de la Facultat de Filosofia
Xavier Roigé. Degà de la Facultat de Geografia i Història"

lunes, 11 de junio de 2012

Enquesta

Els companys d'Antropologia de la UB estan realitzant una enquesta per fer una previsió de les conseqüències de l'apujada de taxes aprovada per la Generalitat de Catalunya en la vida dels estudiants de la universitat.


Els resultats de les enquestes es dirigiran directament a la nostra base de dades que tancarem el dia 18 de juny per poder iniciar el tractament d'aquestes.

No cal dir que les dades personals no seran publicades en cap moment i es mantindran en l'absolut anonimat. L'enllaç amb l'enquesta és el següent:jueves, 7 de junio de 2012

Formulari: Mètode d'avaluació


En resposta a la decisió que ha pres el Departament d'Història de l'Art, i per tal d'establir la col·laboració docent-alumne de forma immediata i efectiva, els alumnes proposem el següent a tots els professors que puguin recolzar la lluita:

1. Que es doni suport a les sessions d'estudi col·lectiu realitzades els dies 7 i 8 de juny, així com també a les futures sessions que es puguin realitzar durant aquest mes de juny o següents convocatòries (fins que durin les mobilitzacions).

2. Que s'ompli aquest formulari de manera concisa i precisa, la intenció és aclarir a l'alumnat quin serà el mètode d'avaluació (tant si aquest canvia com si es manté). Per això preguem, especialment a aquells professors que encara no han pogut informar, que si us plau omplin el formulari i/o informin de si hi ha cap canvi en el sistema d'avaluació d'aquesta convocatòria.


Pregunta
Resposta (Exemples, completar segons escaigui)
Com queda l’avaluació de l’assignatura?
Data i aula de l'exàmen.

Concretar el temari que entrarà.

Concretar la data d'entrega de treballs/pràctiques.
Quines son les mesures extraordinàries que aplicarà? (si és que així ho decideix).
Reducció del temari.

Facilitar material d’estudi extraordinari al Campus Virtual (resums, powerpoints, etc.).

Possibilitat de portar material bibliogràfic/ordinadors a l’examen.

Possibilitat de que els alumnes aclareixen els dubtes entre ells durant la realització de l'examen.

Possibilitat de portar apunts a l’examen.

Realització de models d’examen alternatius.

En el cas de que l’avaluació comprengui treballs/pràctiques, habilitació de tutories extraordinàries.

En el cas de que l’avaluació comprengui treballs/pràctiques, acotació de paràmetres d’avaluació dels mateixos.

Pròrroga de dates d’examen o entrega de treballs/pràctiques per tal d’encabir sessions orientades a l'estudi i treball col·lectiu.

Altres.
Es realitzarà alguna sessió de suport a l’alumnat de cara a l’avaluació de l’assignatura?
Sí/No
Hora i lloc de les sessions?
L’horari de classe i aula en els quals s’ha desenvolupat l’assignatura o altres hores i espais?

Aquesta informació i aquest mateix formulari ha estat enviat a tot el professorat pel secretari del Departament.

Assemblea 06/VI/2012


Ordre del dia
  1. Resum reunió departament
  2. Informe de Comissions
  3. Setembre
  4. Torn obert de paraules

miércoles, 6 de junio de 2012

L’era de la degradació de l’art i de la política cultural a CatalunyaMANIFEST DEL CONSELL DE DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DAVANT LA SITUACIÓ GENERAL UNIVERSITÀRIA I LA VAGA INDEFINIDA DELS ESTUDIANTS


Els professors, el personal d’administració i els estudiants d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, reunits en Consell de Departament,
conscients de la importància de la Universitat per a crear una societat més justa i una ciutadania més lliure,
davant l’evidència que tant el Gobierno de España ―mitjançant el decret 14/2012― com el Govern de Catalunya ―mitjançant els pressupostos― estan atacant aquesta institució amb el pretext de l’eficiència,
conscients que la resposta del nostre rector ha estat, fins ara, complaent amb aquests intents de capgirar la funció de la Universitat com a creadora del saber,
davant l’evidència que l’estratègia dels legisladors passa per exigir i prometre qualitat sense proporcionar els recursos que la permetin


Hem decidit

Rebutjar el Real Decreto-ley 14/2012 i l’aplicació que la Generalitat de Catalunya en fa a la Llei de Pressupostos, i mobilitzar-nos per aconseguir una reducció de les taxes universitàries a un preu que sigui assequible per a tot l’alumnat.


A més, exigim
  1. Que s’implanti d’una vegada per totes un sistema de beques real finançat pels pressupostos públics, sense que això serveixi per encobrir l’increment desmesurat de les taxes.
  2. Que es compleixin les proporcions professor-alumne previstes per al nou títol de Grau de manera que es pugui impartir una docència de qualitat.
  3. Que la universitat es governi per òrgans formats per estudiants, personal d’administració i professors, en adequades condicions d’autonomia.
  4. Que s’aturi la tendència a una burocratització de la universitat que la fa més ineficaç en les tasques que li són pròpies.
  5. Que el professorat en situació laboral precària pugui assolir una estabilitat professional justa. No és acceptable que personal d’altíssima formació estigui cobrant sous de 400€ per a una feina equiparable a la dels col·lectius de professorat estable.
  6. Que els estudis universitaris no siguin mesurats únicament seguint criteris de rendibilitat econòmica. La riquesa de la nostra societat no es desenvoluparà plenament si es releguen estudis com els d’Història de l’Art. Escanyar aquest àmbit de coneixement és limitar el futur de la nostra societat també des d’un punt de vista econòmic.


Els estudiants, els professors i el personal d’administració del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de BarcelonaBarcelona, 5 de juny de 2012

martes, 5 de junio de 2012

Informació actualitzada: Internet i xarxes socials

1. Facebook
Associació d'Estudiants de Història de l'Art:
https://www.facebook.com/groups/249081325136644/
Comissió de Comunicació i Difussió:
https://www.facebook.com/groups/364893936898545/
Comissió de Dinamització i Continguts:
https://www.facebook.com/groups/151281118338389/
Comissió d'Accions i Activitats:
https://www.facebook.com/groups/399514113424510/
Comissió de Relacions Interassembleàries:
https://www.facebook.com/groups/243420999095391/


2. Twitter
Usuari: @PerAmoralHArt
Hastag: #peramoralhart


3. Correu electrònic: info.ceha@gmail.com


4. Flickr: https://www.flickr.com/photos/peramoralhart


5. YouTube: http://www.youtube.com/user/PerAmoralHArt

Agenda 6/VI/12


AGENDA: dimecres 6 de juny de 2012


* Reunions dels grups de treball/comissions. Cada grup de treball acordarà el lloc de trobada mitjançant el grup de facebook corresponent de cada comissió.

11:00 Projecció "Farenheit 451" i Debat. Aula Magna. A càrreg del professor Josep Lluís Falcó.

14:00 Assemblea conjunta (matins i tardes). Entrada de la tercera planta. Important l'assistència!


Ordre del dia: - Informe de la reunió amb el Consell de Departament
                        - Informe de les comissions
                       - Propostes-Setembre
                       - Torn obert de paraula   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Per l'amor de l'Art! Volem seguir estudiant!

Aula d'estudi conjunt


Com a proposta de la Comissió d'Accions i Activitats: Dijous 7 i divendres 8, ens agradaria dur a terme una iniciativa que ha sorgit amb la finalitat de preparar els exàmens finals. L'objectiu és ajudar-nos els uns als altres, atès que la situació no és "la normal". Aquesta iniciativa és una Aula d'estudi on es posaran en comú apunts, es faran repassos del temari i es plantegeran preguntes susceptibles d'entrar en examen. La finalitat d'aquesta activitat és la d'ajudar-nos a nosaltres, els/les alumnes, però sobretot, a aquells que s'estan bolcant en les qüestions referents a la vaga indefinida activa indefinida d'Història de l''art. 

Hem fet un horari per facilitar la trobada en el que cadascun estigui interessat. D'igual manera, hem demanat tres aules del
 tercer pis (davant de l'aula hi ha el cartell amb els matèries de les que es farà respàs). S'ha avisat al professorat perquè participin si volen ajudar-nos en aquestes jornades d'estudi.
HORARIS:

Consell Extraordinari (05/VI/12)

Avui al matí els alumnes que formen part del Consell d'Estudis, triats per votació de l'alumnat de la carrera, ens hem reunit amb el professorat en una reunió del Consell de Departament Extraordinària. Ateses les circumstàncies, agraïm molt al cap de Deparament que inclogués la nostra participació en aquesta reunió.


Els punts claus sobre la reunió d'aquest matí han sigut:


1. El professorat no prendrà una decisió unànime al respecte del sistema d'avaluació, ja que el Consell de Departament no té competència per a poder arribar a un acord comú que vinculi a tot el professorat. Així doncs, cada professor/a podrà decidir sobre aquesta anòmala aplicació d'un mètode d'avaluació alternatiu al que teníem establert al començar el curs, tenint en compte que estem actualment en una situació anòmala (vaga indefinida activa). S'ha demanat, doncs, que el professorat sigui sensible a aquesta situació i que prengui mesures extraordinàries per aquesta situació extraordinària.


2. Es redactarà un manifest que expressarà la solidaritat dels professors/es cap a la vaga indefinida activa dels i les estudiants d'Història de l'art, així com el rebuig absolut cap al Decret 14/2012. En aquest manifest es contemplaran els cinc punts del 'Manifest de les estudiants d'Història de l'Art'. Aquest manifest realitzat pel professorat, s'enviarà al Deganat i al Rectorat, i posteriorment es farà extensible als mitjans de comunicació.


3. En un futur proper es contemplarà la possibilitat de dur a terme accions directes contra la política del Govern Central (Espanya) així com del Govern Autonòmic (Catalunya) per tal d'obrir la lluita o el diàleg per l'educació pública. Per dur a terme aquestes accions directes es demanarà i es buscarà la solidaritat de la Facultat, aconseguint d'aquesta manera un major grau d'efectivitat en les nostres protestes.


Valorem molt positivament les conclusions tretes d'aquesta reunió del Consell de Departament, ja que hem obert d'aquesta manera un diàleg (que per pena s'havia perdut) amb el professorat, diàleg que ens permetrà unir més forces per lluitar per allò que ambdós col·lectius volem recuperar: una universitat pública i de qualitat.

sábado, 2 de junio de 2012

MANIFEST DE LES ESTUDIANTS D’HISTÒRIA DE L’ARTBarcelona, 31 de maig de 2012


MANIFEST DE LES ESTUDIANTS D’HISTÒRIA DE L’ART

Havíem pensat sempre que la universitat era un lloc de reflexió, bressol de la cultura d’un país i termòmetre per mesurar la qualitat de vida d’una societat. Que el saber ens fa més lliures i que l’objectiu de qualsevol societat era aconseguir que tots els seus habitants assolissin la llibertat individual que l’educació ens dóna. Nosaltres confiàvem en què aquest fos l’objectiu dels nostres polítics ja que ells diuen representar-nos.

Ara, la comunitat universitària ha dit prou. Ens hem adonat que lobjectiu real dels nostres polítics és convertir-nos en una peça més daquest sistema caníbal que no ens deixa pensar.

Aquelles que formem realment la universitat, que som les estudiants, exposem:

Que l’augment del 66% de les taxes universitàries que el Reial Decret 14/2012 presenta per l’any que ve és absolutament abusiu, i que atempta contra l’educació pública. Així com fomenta i promou l’exclusió social d’aquella gent amb menys recursos que no es pot permetre estudiar a la universitat i que l’augment no està, en absolut, recolzat per un sistema de beques sòlid que eviti aquesta situació.

Que amb lEspai Europeu dEducació Superior sha produït una devaluació dels estudis superiors ja que no sha acompanyat de la inversió econòmica que aquest requeria. En aquest sentit, ens trobem en un context daules massificades, manca de professorat i professorat explotat que fan, per una banda, impossible la tan promesa avaluació continuada i, per laltra, que la qualitat i el prestigi dels estudis universitaris shagi reduït dràsticament en els últims anys.

Que amb lentrada de lempresa privada als òrgans de govern de la universitat, els rectors shan convertit en titelles que actuen en benefici dels interessos econòmics daquesta. Es pretén que les facultats formin treballadors per a les empreses que hi inverteixin.

Que amb la mercantilització de la universitat es preveu leliminació daquelles carreres que no siguin rendibles, com per exemple les de lletres, perquè les empreses privades no hi invertiran.

Que la segona convocatòria és un dret dels estudiants així com un sistema que millora la formació daquests, ja que permet una millor integració dels coneixements, si més no, en les carreres dhumanitats i lletres. I que el govern està intentant obtenir beneficis econòmics daquesta mesura.

Que els òrgans de govern del nostre país pretenen convertir un dret universal com és leducació en un negoci, i per tant, convertir-nos en una societat ignorant, on només aquells que tenen diners tinguin dret a un ensenyament digne.

Per totes aquestes raons les estudiants dHistòria de lArt de la Universitat de Barcelona ens hem declarat en vaga indefinida per tornar a agafar les regnes del NOSTRE sistema educatiu.

I no pararem fins que aconseguim :

1. Derogar el Reial Decret 14/2012 i reduir les taxes universitàries a un preu que sigui assequible per a totes.

2. Que es faci la inversió, tant econòmica com d’infraestructura, pertinent per a poder acollir-nos dignament a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

3. Que la universitat es regeixi per òrgans amb poder de decisió formats, en la seva majoria, per estudiants i professors, ja que som els col·lectius més nombrosos en la universitat i volem tenir dret a decidir el funcionament d’aquesta.

4. Que es regularitzi la situació de tot el professorat que es troba en estat precari, que, amb la mateixa formació que un professor titular, fan la mateixa feina però per un sou miserable i estan obligats a tenir dues o més feines.

5. Que la rendibilitat de les carreres no es mesuri amb criteris econòmics sinó que es considerin aquestes com una part fonamental del creixement i la riquesa de la societat i, per tant, necessàries totes elles.


Agenda 4/VI/12 i 5/VI/12


AGENDA: dilluns 4 de juny de 2012


09:30 Reunions dels grups de treball. Cada grup de treball acordarà el lloc de trobada mitjançant el grup de facebook corresponent de cada comissió.

10:00 Esmorçar popular al Rectorat.

11:00 Assemblea a l'entrada de la tercera planta. Important l'assistència tant de les comissions com de tots els alumnes.

12:30 Taula rodona/Debat: “La crisi i l'art contemporani actual”. Ponents: Toni Galmés (professor del Departament d'Història de l'Art i dramaturg), Miquel Garcia (http://www.miquelgarcia.net/), Francesc Rovira (http://www.francescrovira.net/). Aula 307. A càrreg de la professora Michela Rosso.

12:30 Roda de premsa UB Raval.

15:30 Assemblea a l'entrada de la tercera planta. Important l'assistència tant de les comissions com de tots els alumnes.

18:30 Projecció: “Las cajas españolas”. 90 minuts. Aula 305. A càrreg de la professora Rosa Maria Creixell.

20:00 Taula rodona/Debat: “La crisi i l'art contemporani actual” per la Dra. Gabriela Berti (http://gabrielaberti.wordpress.com/). Aula 307. A càrreg de la professora Michela Rosso.
AGENDA: dimarts 5 de juny de 2012


12:30 Assemblea general de facultat.

16:00 Conferència: “L'Alquímia i els amors dels déus” per el Dr. Raimon Arola. Sala de Juntes (5è pis). A càrreg de la professora Imma Socias.

19:00 Assemblea general de facultat.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Per l'amor de l'Art! Volem seguir estudiant!

viernes, 1 de junio de 2012

MACROASSEMBLEA al MNAC (diumenge)

Dia: diumenge 3 de maig.

Hora: tots ens trobarem a les 10 del matí a les Torres venecianes de Plaça Espanya. Un cop allà es farà el següent recorregut: Es seguirà pujant fins al Caixa Forum on hi ha previst fer un acte i es finalitzarà al MNAC.

Ordre del dia: llegir el manifest, fer un minut de silenci per la Universitat Pública, fer una reflexió (sobre la pujada de taxes, les condicions del professorat, l'incumpliment de Bolonya, etc), i fer un debat obert amb torns de paraula.

Grups de treball:
– Comunicació i Difussió (enviar els mails a la premsa, enviar mails al professorat, informar per les xarxes socials, coordinació amb el grup d'activitats, fer l'event, fer les pancartes i fer les octavetes).
 Activitats i accions (coordinar l'activitat i fer que tothom ho sàpiga i s'hi impliqui, col·laborar en l'el·laboració de les pancartes)
 Relació interassembleària (parlar amb les altres assemblees per si volen venir ni que sigui de manera simbòlica. Ex: dos membres per assemblea).
 Àmbit jurídic (s'han de consultar les accions amb el J.M. Porcioles).


Important! tothom ha de dur alguna peça de color vermell (en honor als òrgans que ens haurem de vendre com pugin les taxes) i també portar entre 1 i 5 fulls mida DIN-A4 amb una reivindicació simple escrita a cada foli.Qualsevol nova informació que es rebi s’afegirà a aquest blog, així com a l'esdeveniment de Facebook. https://www.facebook.com/events/165066913623674/


PER L'AMOR DE L'ART! VOLEM SEGUIR ESTUDIANT!

Facebook: https://www.facebook.com/groups/249081325136644/

Twitter: @PerAmoralHArt

Flickr: http://www.flickr.com/photos/peramoralhart