Pestanyes

miércoles, 21 de marzo de 2012

Acta 20/03/2012

Aquest passat dimarts 20 de març de 2012 ha tingut lloc una nova reunió del grup de responsables. Favorablement volem comentar que érem més estudiants de l'habitual, fet que va afavorir clarament a la diversitat d'opinions i a que es contempléssin més punts de vista sobre un mateix tema. Vam tractar quatre punts principals, dels quals les conclusions són les següents:


  1. Pla d'estudis
Tal i com vam acordar a l'última assemblea general de l'AEHA, aquest passat dimarts vam començar la discusió sobre el Pla d'estudis alternatiu a l'actual que volem presentar des de l'associació al Consell d'Estudiants un cop estic ideat i aprovat pels estudiants d'Història de l'Art. Es varen comentar unes propostes incials per a aquest nou pla: que sigui un Pla d'Estudis que contempli els itineraris a partir de la mitat del tercer curs, ampliar les assignatures d'Art contemporani, dividir l'assignatura d'Iconografia en Iconografia judeocristiana i Iconografia grecoromana, unificar les assignatures de Teoria de l'Art i Fonaments per a la Història de l'Estètica I, que les assignatures tinguin lògica a l'hora de repartir-les pels diferents cursos (exemple: fer abans Art de Grècia que Art de l'època de les Revolucions Burgeses) o dividir les assignatures d'Història.
Tenint en compte la complexitat d'aquest projecte, s'han ofert dos estudiants voluntaris per tal de portar el grup de treball que idearà la proposta inicial d'aquest nou Pla d'Estudis, i s'encarregan entre d'altres coses d'organitzar les reunios per debatre aquest pla. Els estudiants als que us podeu dirigir si esteu interessats en col·laborar o aportar el vostre punt de vista en aquest projecte de l'AEHA són en Roger Redondo i la Gala Peire.


  1. Eleccions
Cal recordar que a finals d'abril són les eleccions al Consell d'Estudis de la Universitat de Barcelona. En aquest consell hi ha 6 places per a estudiants i 6 places per a professors dins del Departament d'Història de l'Art. Des de l'AEHA es presentaran sis candidatures: Joan Vila, Raquel Morcillo, Meritxell Mestre, Cinta Forcada, Anna Batalla i Aniol Esteban. El càrreg dura dos anys i es permeten les substitucions, i en el cas que un dels responsables no pogués assistir a unes de les reunions, l'Ana Palomo o la Cristina Batllori serien qui substituirien a un dels responsables en la reunió en qüestió.


  1. Delegats
Per tal que tots els estudiants del nostre grau coneguin l'Associació d'Estudiants d'Història de l'Art es va acordar a la darrera assemblea general buscar dos alumnes (un delegat i un sots-delegat) de cada grup (A-B-C) de cada curs per tal de que assisteixin a les reunions de l'associació i puguin informar a la classe. D'aquesta manera, també, quan un estudiant d'Història de l'Art tingui un dubte sobre l'associació o sobre algun tema dels que es tracten sabrà perfectament a qui preguntar-ho. Qualsevol persona que estigui interessada en col·laborar en aquesta acció pot enviar un correu electrònic a la Meritxell Mestre, que és l'estudiant encarregada de trobar aquests delegats.


  1. Activitats
Per col·laborar amb les accions plantejades per l'Assemblea de la UB-Raval hem decidit organitzar des de l'associació un seguit d'accions i activitats. Per tal de coordinar totes les activitats i parlar de les propostes a les reunions i a les assemblees, demanem des del grup de responsables de l'AEHA que si algú està interessant en fer-se càrreg d'aquesta funció es posi en contacte amb el grup de responsables o bé a través del mail de l'associació.Pròximes dates importants:
27 MARÇ – Reunió de Responsables  14:30h   Bar de la Facultat
10 ABRIL – Reunió de Responsables  14:30h   Bar de la Facultat
17 ABRIL – Assemblea general AEHA  14:30h   Aula a determinar

Enllaços:

No hay comentarios:

Publicar un comentario