Pestanyes

jueves, 2 de mayo de 2013

Acta assemblea 2.05.2013

Acta de l'assemblea de dijous 2 de maig de 2013

Ordre del dia:

  • Situació de la UB (departamens i facultats, professorat)
  • Curs 2013 - 2014
  • Mobilitzacions i propostes

1.Situació UB
-          Departaments i facultats
La Universitat de Barcelona ha presentat l’Estratègia 2015, una proposta que pretén un canvi estructural de la universitat amb la fusió i reducció de facultats i departaments. Es preveu que la nova organització de departaments sigui interna, és a dir, entre els departaments d’una mateixa facultat. Encara no s’ha confirmat però hi ha la possibilitat de que es plantegi que el degà de cada facultat sigui escollit a partir d’ara pel rectorat, fet que comporta que l’alumnat de la universitat tingui cada vegada menys representació en els òrgans de govern de la UB.  A més, el Parlament ha anunciat que té la intenció de que les facultats s’organitzin des del propi Parlament  i amb el recolzament del Consell Social (format per empreses, que així cada vegada tindran més poder sobre les universitats).
-          Professorat
La fusió de departaments comportarà acomiadaments. Hem rebut un mail des del Comitè d’Empresa parlant del personal de la UB que anuncia que pel curs vinent es convocaran només 28 places per a professors lectors (que s’estan formant com a professor) a tota la UB. Els professors lectors actuals seran acomiadats o se’ls oferirà un contracte com a professor associat, ja que suposa una reducció de costos per la universitat.  A més es preveu cobrir només el 10% de les jubilacions d’aquest any, fet que comportarà més alumnes per classe i més feina per als professors. En el torn obert s’ha informat de que no perilla cap contracte de professor associat dins del nostre departament, però que des de l’AEHA es vol recolzar als altres departaments de la facultat.

2.Curs 2013 – 2014
A la reunió del Consell d’alumnat més el deganat es va presentar el calendari per al proper curs. A la reunió es van aprovar algunes modificacions com que tant els supesos i els no presentats es puguin presentar a les reavaluacions. A més, hi haurà cinc dies de reavaluacions i el professorat haurà de presentar les notes dels exàmens finals en un màxim de quinze dies per tal de que els alumnes tinguin temps per estudiar si han d’anar a reavaluació. També s’ha parlat de les condicions de beca per a l’any que ve. Els estudiants que cursin l’any a temps complet hauran de tenir el 100% dels crèdits de l’any anterior aprovats, o bé el 90% de crèdits i una mitjana total de 6,5 o superior del curs anterior. Els estudiants que cursin l’any a temps parcial hauran de tenir el 100% dels crèdits de l’any anterior aprovats per poder optar a beca. També s’ha fet esment en la planificació de les assignatures i grups per a l’any que ve. Els grups de 1r curs s’ampliaran a quatre (dos de matí i dos de tarda). A 2n curs seguiran amb tres grups. A 3r curs es reduirà el nombre de grups a dos (un de matí i un de tarda), i possiblement hi haurà estudiants que s’hauran d’esperar un altre any per a poder cursar assignatures. 4rt curs seguirà amb dos grups. En relació al quart curs, s’ha aclarit que el treball de fi de grau té un valor de sis crèdits.

3. Mobilitzacions i propostes
La UB vol engegar un projecte multimèdia, el projecte 24 hores UB. Es té la intenció de que totes les persones relacionades amb la UB (docents, alumnes, personal, exalumnes...) el dia 8 de maig de 2013 comentin via xarxes socials que s’està fent a la universitat. S’ha proposat penjar vídeos i reivindicacions sobre la situació de la universitat. Des de l’associació es crida als estudiants a estar atents del que passa i a qualsevol crida per tal de poder sumar forces quan sigui necessari, ja que cada cop és més difícil avisar amb antelació necessària.  Es recorda que el dia 9 de maig hi ha una vaga convocada per comissions i UGT. Des de l’assemblea de la UB Raval s’ha decidit no fer massa difusió de la vaga, però que cal ser visibles a la manifestació. També s’ha comentat que a l’assemblea de PAS – PDI amb l’alumnat del 27 d’abril, els professors van dir que volen començar a organitzar-se i mobilitzar-se i la idea és unir forces amb estudiants.
Al torn obert s’ha aprovat reunir-se dilluns 6 de maig a les 12.30 h al vestíbul del 3r pis per plantejar propostes de mobilitzacions i per fer vídeos reivindicatius pel projecte 24 hores de la UB. Es proposa quedar el 8 de maig per fer pancartes per la manifestació del dia 9 de maig. S’ha proposat fer un calendari d’accions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario