Pestanyes

lunes, 8 de octubre de 2012

Pla de tutelatge

EL PLA DE TUTELATGE 
ES POSA EN MARXA!

El Pla de tutelatge és una nova iniciativa promoguda per l'Associació d'Estudiants d'Història de l'Art i que té el vist-i-plau del Departament d'Història de l'Art. 

1. Què és? És una mena de voluntariat en el que els i les alumnes de segon, tercer i quart any del grau "tutelen" els i les alumnes nouvinguts de primer curs.
2. En què consisteix? Es tracta de que els alumnes que ja han superat el primer curs de grau puguin fer us de la seva experiència universitària i donguin suport als nous estudiants (i futurs historiadors de l'art) a moure's amb més facilitat en el món universitari, donant consells i suport en àmbits tan diversos com l'orientació en l'estudi, la informació sobre les qüestions més burocràtiques que implica estudiar en una universitat (el "papeleo") o d'altres com fer-lo partícep de l'AEHA i de les activitats i iniciatives que aquesta associació promou per als estudiants d'Història de l'Art.
3. Com? El primer contacte entre tutor i tutelat serà facilitat per l'AEHA: els alumnes (de qualsevol curs) interessants en participar d'aquesta iniciativa cal que enviin un correu a info.ceha@gmail.com amb el seu nom i cognoms, així com el curs i correu electrònic. Una vegada tinguem aquests correus a la bústia del mail de l'AEHA es farà un buidatge de les dades i s'assignarà (per ordre d'entrada dels correus) un tutor a cada persona que demani el tutelatge, i s'enviarà un correu electrònic a ambdues persones amb les dades del seu corresponent "company/a".
4. Puc ser tutor/a? Qualsevol estudiant d'Història de l'Art que estigui cursant els estudis actualment i que hagi cursat el mínim d'un any del grau pot ser tutor/a. Només cal tenir ganes d'ajudar als alumnes nouvinguts i de compartir la teva experiència universitària.
5. Puc ser tutelat/ada? Qualsevol estudiant que aquest curs 2012-2013 inici els estudis en el grau d'Història de l'Art pot ser tutelat/ada. Igual que en el cas dels tutors, només cal tenir ganes de participar en aquesta nova iniciativa per comptar amb la col·laboració d'un estudiant de cursos superiors en el teu primer any universitari.


RECORDEU! Si esteu interessats en participar d'aquesta nova i enriquidora iniciativa només cal que envieu un correu a info.ceha@gmail.com amb les següents dades:
- Nom i Cognoms
- Curs i Grup
- Correu electrònic


_________________________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario