Pestanyes

martes, 11 de octubre de 2011

Tercera reunió

Dimarts 11 d'octubre ens hem reunit per tractar els temes que es van apuntar pendents de debat en la reunió de la setmana passada i se n'han afegit alguns de puntuals.

Primer de tot ens hem adonat que és més complicat del que ens pensavem el fet de legalitzar-nos, de manera que procedirem a fer accions paral·lelament a aquest procés i intentarem resoldre-ho el més de pressa possible. 

En segon terme hem parlat de la vaga general d'estudiants del 17 de novembre. La seva essència rau en que es celebrarà el dia de l'estudiant i té com a objectiu principal denunciar el procés de privatització que està patint la universitat pública. Aquesta vaga no l'executaran únicament els estudiants, sinó que serà gran part del professorat la que ja no donarà lloc a les classes. Tot i així, des del cas concret d'història de l'art a la UB, creiem necessari informar a tots i cadascun dels professors de la carrera perquè siguin ells els qui decideixin aturar o no la seva classe, ja que considerem una gran falta de respecte cap a la seva feina impedir que s'imparteixi sense donar peu a la seva opinió.

Com a conseqüència del segon punt s'ha considerat necessari parlar amb una sèrie de professors per informar-los del nostre projecte de Comité d'història de l'art. 

De cara a properes reunions i assemblees, la setmana vinent ens reunirem per avançar els tràmits de legalització. El dimarts 25 d'octubre celebrarem una assemblea on aprovar els estatuts i el dimarts 8 de novembre tindrà lloc la nostra presentació com a grup estudiantil legalitzat dins la facultat, la qual se celebrarà en una aula que ens hauran destinat amb aquesta finalitat. 

Sobre la utilitat de les pràctiques dels dimecres consten les següents exigències:

1. Cal que estiguin regulades de manera que a l'alumne no se li solapin ni tingui una allau desproporcionada d'hores lectives concentrades en una mateixa jornada. També perquè es puguin fer pràctiques de qualitat, ja que en moltes ocasions són tres hores les que s'hi destinen i tot seguit se n'esdevé una altra i dificulta segons quines sortides.
2. Les pràctiques han de constar en el mateix horari on ho fan les assignatures abans que l'alumne es matriculi.
3. De cara al segon quadrimestre les pràctiques han d'estar regulades en la mesura que sigui possible (dins la mala organització amb la que ja ha començat el curs i que a hores d'ara costa d'encaminar).
4. De cara al curs vinent no poden surgir cap dels problemes amb els que ens estem trobant en el vigent. 

També s'ha parlat de la ocupació que tindrà lloc aquest cap de setmana a la facultat, que corre a càrreg del PUDUB. Aquesta surgeix dins d'un marc de protestes tant locals i internacionals i està oberta a persones de fora de la facultat i lligat al moviment 15M. No ens allarguem més en aquest tema perquè això corre a càrreg de l'assemblea de la facultat i com a comité d'estudiants d'història de l'art no ens hem posicionat, però creiem necessària la informació al respecte.

Finalment s'ha esmentat la necessitat de debatre el tema de la massificació a les aules i les retallades i juvilacions de personal docent que fan desaparéixer moltes assignatures i, per tant, fan minvar la qualitat educativa. Però aquest tema queda obert a debat per una altra reunió.
No hay comentarios:

Publicar un comentario