Pestanyes

martes, 19 de febrero de 2013

NOVA PLANTILLA AEHAComissió executiva: és el conjunt dels encarregats i subencarregats de tots els grups de treball. Aquesta comissió es reuneix cada dues setmanes per tal de posar en comú la feina realitzada i la feina que s'està realitzant, així com per tal d'organitzar-se davant de noves iniciatives o propostes de treball. Adjunt a la comissió executiva hi ha l'equip de Dinamització  (Encarregades: Jana Moral i Gala Peire) el qual ha de convocar, preparar i conduir les assemblees entre d'altres funcions.

Comunicació i Difusió: grup de treball que s'encarrega d'actualitzar i penjar la informació a les xarxes socials (facebook, twitter, flickr), de prendre acte a les assemblees, del manteniment del blog i del calendari de l'associació.
Encarregades: Agnès Andreu, Laura Farías, Marta Jané.

Activitats i Iniciatives: grup de treball que s'encarrega de pensar les activitats, rebre i estudiar les propostes dels membres de l'associació i/o de persones externes, coordinar les iniciatives establint equips de treball per les diverses i encarregarse de la correcte execussió de les activitats i iniciatives dutes a terme a través de l'AEHA.
Encarregats: Joan Vila Salbanyà, Jordi Gómez, Meritxell Mestre.

Relació PAS i PDI: grup de treball que s'encarrega d'assistir a les reunions dels òrgans de govern de la facultat i ésser un mitjà de comunicació entre els alumnes d'Història de l'Art i el professorat de la carrera i el personal de la facultat. Alhora també s'encarrega de gestionar la relació estudiant-professor i les problemàtiques que puguin sorgir. Els 7 alumnes que poden assistir a les reunions són els que varen ésser elegits i votats a la candidatura de l'AEHA del curs 2011-2012. Òrgans de govern amb representació estudiantil d'Història de l'Art: Consell d'Estudis d'Història de l'Art, Consell de Departament d'Història de l'Art, Consell d'Estudis de la Facultat de Geografia-Història, Comissó Acadèmica (Facultat G-H), Comissió de Qualitat (Facultat G-H), Comissió d'Igualtat (Facultat G-H), Junta de Facultat (Facultat G-H).
Encarregats: Meritxell Mestre, Raquel Morcillo, Joan Vila Boix.

Relació Assemblea UB: grup de treball que s'encarrega d'assitir a les assembles de l'Assemblea UB-Raval, així com de portar l'informació que implica als estudiants d'Història de l'Art i esdevenir, d'aquesta manera, una via de comunicació amb l'Assemblea de la facultat.
Encarregats: Laura Xicart i Daniel Duque.


/!\ Recordem que els diferents grups de treball necessiten de la col·laboració dels estudiants d'Història de l'Art per tal de que l'AEHA segueixi funcionant. Per col·laborar amb qualsevol grup de treball (tots necessiten l'ajuda i participació de la resta d'estudiants) només cal que busqueu a Facebook: "AEHA -" i a continuació el nom del grup de treball en el qual voleu participar més activament (exemple: AEHA - Activitats i iniciatives) i adherir-vos al grup per tal d'estar en comunicació amb la resta de l'equip.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/249081325136644/  Twitter@PerAmoralHArt
Correu electrònic: info.ceha@gmail.com   Flickr: https://www.flickr.com/photos/peramoralhart
YouTube: http://www.youtube.com/user/PerAmoralHArt

No hay comentarios:

Publicar un comentario